Total Pageviews

Tuesday, October 4, 2011

拉杭华小校史
学校基本历史✍

创校于1952年,至今年(2009年)已经57年了。创办人为申坤仁先生、陈子安先生,黄亚虹先生等人。创校初期仅设小班级,学生250人,教职员七位。首任董事长为陈子安先生,校长李文焕先生。

1958 –
 开设高小班, 七月一日接受政府全津贴至1959年,是本校达至完整的学制,即一年级到六年级都设有。


1960– 
在李子彬校长的推动,姚曼生董事长的领导下,董教同仁,赞助人及学生家长的合作下,各项扩建计划逐步落实。

1962-
开辟运动场,围建校园篱笆,美化学校

1969-
获教部拨款建新食堂和厕所。

1972-
成立校友会,次年家教协会,郑泉为首任家协主席。

1974-
学生人数激增至712名,共开18班。教职员29人。是年获教部拨款建双层校舍(六间教室,校长室,教师办公室及男女厕所各一间)

1982 – 
11月6日主办校庆30周年千人宴以筹募教育基金。是年教育部拨款建设羽球场

1986 – 
建设一个篮球场。成立李祖维清寒子弟助学金。

1989-
教部拨款围建篱笆


1990-
学校三大机构联办大型活动以筹募三楼新校舍

1993 – 
建设一栋三层楼综合楼(内设教职员办公室、行政室、音乐室和课室等等

1998 - 
学校升格为A型学校

2000-
学校建一道通往丽阳园的柏油路以纾解交通问题

2003-
11月1日办51周年校庆暨筹建三层综合楼基金千人宴。

2006 – 
学生人数达致951人

2007-
建候车亭,避雨棚及粉刷校舍

2008 –
在各造努力筹款及合作下,终于使新的综合视听讲堂落成。(内设冷气讲堂、电脑室、图书馆和食堂在底楼)

2009- 
6月10日 校友创建校友联系组群在 Facebook以便历届校友在此联系。<我们的校歌> ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ 

我们的学校在拉杭
地高望云霄风景真美好
董教学合作一条心
大家努力向前进
埋头苦干前程万里路不遥

1 comment:

  1. Selamat berjaya! Selepas melihat blog anda, saya baru mengetahui sejarah sekolah kita. Terima kasih @.@

    ReplyDelete