Total Pageviews

Saturday, December 10, 2011

Simpulan Bahasa

Sajak : Selamat Hari Guru

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dekenali sebagai FPK. Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara.

Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi cirri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik.

Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pendidkan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan, pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia.

FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti.

How to teach kids numbers

Belajar Membaca

Belajar Suku Kata

Vocal Bahasa Malaysia

Tuesday, October 4, 2011

拉杭华小校史
学校基本历史✍

创校于1952年,至今年(2009年)已经57年了。创办人为申坤仁先生、陈子安先生,黄亚虹先生等人。创校初期仅设小班级,学生250人,教职员七位。首任董事长为陈子安先生,校长李文焕先生。

1958 –
 开设高小班, 七月一日接受政府全津贴至1959年,是本校达至完整的学制,即一年级到六年级都设有。


1960– 
在李子彬校长的推动,姚曼生董事长的领导下,董教同仁,赞助人及学生家长的合作下,各项扩建计划逐步落实。

1962-
开辟运动场,围建校园篱笆,美化学校

1969-
获教部拨款建新食堂和厕所。

1972-
成立校友会,次年家教协会,郑泉为首任家协主席。

1974-
学生人数激增至712名,共开18班。教职员29人。是年获教部拨款建双层校舍(六间教室,校长室,教师办公室及男女厕所各一间)

1982 – 
11月6日主办校庆30周年千人宴以筹募教育基金。是年教育部拨款建设羽球场

1986 – 
建设一个篮球场。成立李祖维清寒子弟助学金。

1989-
教部拨款围建篱笆


1990-
学校三大机构联办大型活动以筹募三楼新校舍

1993 – 
建设一栋三层楼综合楼(内设教职员办公室、行政室、音乐室和课室等等

1998 - 
学校升格为A型学校

2000-
学校建一道通往丽阳园的柏油路以纾解交通问题

2003-
11月1日办51周年校庆暨筹建三层综合楼基金千人宴。

2006 – 
学生人数达致951人

2007-
建候车亭,避雨棚及粉刷校舍

2008 –
在各造努力筹款及合作下,终于使新的综合视听讲堂落成。(内设冷气讲堂、电脑室、图书馆和食堂在底楼)

2009- 
6月10日 校友创建校友联系组群在 Facebook以便历届校友在此联系。<我们的校歌> ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ 

我们的学校在拉杭
地高望云霄风景真美好
董教学合作一条心
大家努力向前进
埋头苦干前程万里路不遥